Strona główna Info dla członków LGR

Info dla członków LGR

* 30 CZERWCA 2023 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 13.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (ul.  Żeromskiego 2) z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2022.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2022.
 9. Przedstawienie informacji dotyczących perspektyw opracowania kolejnej LSR.
 10.  Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 30 czerwca 2023 r. o godz. 13.15 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

  Sedecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 16 WRZEŚNIA 2022 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 16 września 2022 r. na godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem (sala widowiskowa)  z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 16 września 2022 r. o godz. 13.15 w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7, 37-455 Radomyśl nad Sanem (sala widowiskowa).

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 27 WRZEŚNIA 2021 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w imieniu Zarządu Stowarzyszenia zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 27 września 2021 r. na godz. 13.00 w Janowskim Ośrodku Kultury ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski (Taras Plastyczny, II piętro) z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Konsultacje w zakresie priorytetowych kierunków działań w ramach LSR.
 10. Dyskusja i wolne wnioski..
 11. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 27 września 2021 r. o godz. 13.15 w Janowskim Ośrodku Kultury ul. Jana Pawła II 3, 23-300 Janów Lubelski (Taras Plastyczny, II piętro).

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 17 LIPCA 2020 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków na dzień 17 lipca 2020 r. na godz. 13.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2) z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 17 lipca 2020 r. o godz. 13.15 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2).

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 20 LISTOPADA 2019 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków na dzień 20 listopada 2019 r. na godz. 13.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie ul. Żeromskiego 2 z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za okres od 01.01.2019 r. do 19.11.2019 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 01.01.2019 r. do 19.11.2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybory Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 20 listopada 2019 r. o godz. 13.15 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie ul. Żeromskiego 2.

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 24 CZERWCA 2019 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 13.00 w Domu Ludowym w Pniowie (gm. Radomyśl nad Sanem) z następującym porządkiem:

1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2018.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9. Konsultacja planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętej programem „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 24 czerwca 2019 r. o godz. 13.15 w Domu Ludowym w Pniowie (gm. Radomyśl nad Sanem).

Serdecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 21 CZERWCA 2018 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków  na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 13.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach, Plac Kościuszki 4. (gm. Zaleszany) z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 4. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2017.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 10. Konsultacja planowanych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętej programem „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 21 czerwca 2018 r. o godz. 13.45
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach, Plac Kościuszki 4.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 1 KWIETNIA 2016 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 1 kwietnia 2016 r. na godz. 16.00 w Kolbuszowej Górnej, w Ośrodku Rekreacyjnym „Rozłogi”, Kolbuszowa Górna 425 A (przy drodze wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski) z następującym porządkiem:

1.       Powitanie uczestników.

2.       Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3.       Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4.       Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Stowarzyszenia.

5.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2015.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

7.       Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2015.

8.       Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9.       Wolne wnioski.

10.   Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 1 kwietnia 2016 r. o godz. 16.15 w Kolbuszowej Górnej, w Ośrodku Rekreacyjnym „Rozłogi”, Kolbuszowa Górna 425 A.

 

Mapa dojazdu na miejsce Walnego Zebrania Członków:  https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B013'18.6%22N+21%C2%B046'33.4%22E/@50.22184,21.7748199,360m/data=!3m1!1e3!4m9!1m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d21.775943!2d50.22184!3m1!1s0x0:0x0

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. 

Serdecznie zapraszamy!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*29 GRUDNIA 2015 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” na podstawie  § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień
29 grudnia 2015 r., na godz. 12.00 w Nowej Dębie, w Restauracji „Dębianka” ul. Ks. H. Łagockiego 64, z następującym porządkiem:

1.       Powitanie uczestników.

2.       Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

3.       Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020” wraz   z załącznikami.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.

7.       Wolne wnioski.

8.       Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 29 grudnia 2015 r., o godz. 12.15 w Nowej Dębie, w Restauracji „Dębianka” ul. Ks. H. Łagockiego 64.

Serdecznie zapraszamy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

* SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2016 R.

Na mocy Uchwały Nr 73/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” z dnia 25 listopada 2015 r. składka członkowska na 2016 rok wynosi:

1.      0,30 zł od mieszkańca gminy – dla jednostek samorządu terytorialnego,

2.      5,00 zł od 1 ha powierzchni ewidencyjnej – dla podmiotów prowadzących działalność            
w  zakresie chowu i hodowli ryb,

3.      10,00 zł – pozostali członkowie.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia:

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Termin wpłaty upływa z dniem 31 marca 2016 r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*25 LISTOPADA 2015 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR

Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” na podstawie §17 ust 4 pkt 3 Statutu zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 25 listopada 2015 r., na godz. 17.00 w Izbie Rybackiej w Wilczej Woli z następującym porządkiem:

1. Powitanie uczestników.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4. Uchwalenie zmian w Statucie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej".

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybory Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich na rok 2016.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym miejscu, po upływie 15 minut tj. 25 listopada 2015 r. o godz. 17.15.

Serdecznie zapraszamy !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 24 CZERWCA 2015 r. - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 24 czerwca 2015r. na godz. 12.00 w Nowej Dębie, w Restauracji „Dębianka”, ul.  Ks.  H. Łagockiego 64, z następującym porządkiem:

1.       Powitanie uczestników.

2.       Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3.       Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2014.

5.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

6.       Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2014.

7.       Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

8.       Wolne wnioski.

9.       Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 24 czerwca 2014 r. o godz. 12.15 w Nowej Dębie, w Restauracji „Dębianka”, ul.  Ks.  H. Łagockiego 64.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2015 r.

Na mocy uchwały Nr 65/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia" Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" z dnia 4 lutego 2015 r. składka członkowska na 2015 r. wynosi:

1.      0,10 zł od mieszkańca gminy – dla jednostek samorządu terytorialnego,

2.      5 zł od 1 ha powierzchni ewidencyjnej – dla podmiotów prowadzących działalność w  zakresie chowu i hodowli ryb,

3.      10 zł – pozostali członkowie.

 

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia - nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001 

Termin wpłaty upływa z dniem 31 marca 2015 r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 4 LUTY 2015 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej zwołuje na dzień 4 lutego 2015 r. na godz. 17.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2)

Porządek posiedzenia:

1.       Powitanie uczestników.

2.       Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3.       Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

5.       Wybory Członka Komitetu Stowarzyszenia.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Komitetu Stowarzyszenia.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2015.

8.       Wolne wnioski.

9.       Zamknięcie Zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 4 lutego 2015 r. o godz. 17.15 .

Serdecznie zapraszamy !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 26 CZERWCA 2014 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 17.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się w  Dzikowcu, w domu Strażaka przy stadionie sportowym.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2013.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi

6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2013.

7. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres od 29.11.2013 do 31.12.2013.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebrania Członków odbędzie się w tym samym dniu i miejscu, po upływie 15 minut tj. 26 czerwca 2014 r. o godz. 17.15.

Serdecznie zapraszamy !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2014 R.

Na mocy Uchwały Nr  60/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej z dnia 29 listopada 2013 r. składka członkowska na 2014 rok wynosi:

1.     0,10 zł od mieszkańca gminy – dla jednostek samorządu terytorialnego,

2.     3,00 zł od 1 ha powierzchni ewidencyjnej – dla podmiotów prowadzących działalność  w  zakresie chowu i hodowli ryb,

3.     10,00 zł – pozostali członkowie.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia:

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001 

Termin wpłaty  upływa z dniem  31 marca 2014 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Władze Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej

 W piątek 29 listopada 2013 r.  w Przyszowie w Gminie Bojanów odbyło się Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej. W trakcie Zebrania dokonano podsumowania pierwszej kadencji działalności organów statutowych Stowarzyszenia oraz dokonano wyboru władz na kolejną czteroletnią kadencję.  Członkowie Stowarzyszenia pozytywnie ocenili działalność organów statutowych, o czym świadczy fakt, że wszyscy członkowie Zarządu i Komitetu zostali wybrani na kolejną kadencję.

Zarząd LGR:

1)      Wiesław Ordon – Prezes

2)      Zofia Kruk – Wiceprezes

3)      Krzysztof Czusz – Wiceprezes

4)      Iwona Zagrobelny – Sekretarz

5)      Barbara Lis – Członek

6)      Edward Klecha - Członek

 

Komitet LGR:

1)   Bałata Tadeusz

2)   Bałata Zygmunt

3)   Barszcz Bogusław

4)   Czechura Stanisław

5)   Hynowski Jacek  - Zastępca

6)   Klecha Krzysztof

7)   Pędziwiatr Robert

8)   Puła Szymon

9)   Stolarz Beata

10)  Swobodziński Ireneusz

11)  Warzecha Krystyna

12)   Warzecha Piotr

13)   Żołądź Zygmunt - Przewodniczący

 

Komisja Rewizyjna:

1)      Hopek Marian

2)      Kwiecień Beata

3)      Pelczar Jan

4)      Szczęch Agnieszka - Przewodnicząca

5)      Tebin Janusz – Zastępca

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 29 LISTOPADA 2013 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGR

Zarząd Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej zwołuje na dzień 29 listopada 2013 r. na godz. 16.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie odbędzie się w "Zajeździe nad Łęgiem" (Ruda 46, Przyszów/Ruda, 37-433 Bojanów). 

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 01.01.2013 - 28.11.2013.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 01.01.2013 - 28.11.2013.

6. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres 01.01.2013 - 29.11.2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

8. Wybory Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu Stowarzyszenia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komitetu Stowarzyszenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2014.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebrania Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 29 listopada 2013 o godz. 16.15.

Serdecznie zapraszamy !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Propozycje zmian w dokumentach na Walne Zebranie Członków

Ponizej zamieszczamy propozycje zmian w dokumentach planowane do rozpatrzenia na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 maja 2013 r. Popronowane zmiany zaznaczone zostały na czerowno.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

* 17 MAJA 2013 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 17 maja 2013 r. o godz. 17.00  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim ( ul. Fabryczna 37) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej":

Porządek zebrania:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2012.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Podjęcie uchwały o zmianie w Statucie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 9. Podjęcie uchwały w zakresie zmian w LSROR.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 12. Podjęcie uchwały o zmianie w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie Zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 17 maja 2013 r. o godz. 17.15 w Siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim (ul. Fabryczna 37). 

Serdecznie zapraszamy do udziału !!

 

 

* SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2013 R.

 Na mocy Uchwały Nr 46/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. składka członkowska na 2013 rok wynosi:

 1. 1,00 zł od mieszkańca gminy – dla jednostek samorządu terytorialnego,
 2. 5,00 zł od 1 ha powierzchni ewidencyjnej – dla podmiotów prowadzących działalność  w  zakresie chowu i hodowli ryb,
 3. 10,00 zł – pozostali członkowie.

 

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia :

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001 

Termin wpłaty  upływa z dniem 28 lutego 2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 07.12.2012 - WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia  zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 7 grudnia 2012 r. na godz. 17.00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, ul. Żeromskiego 2.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich w 2013 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 7 grudnia 2012 r., o godz. 17.15 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.

Zapraszamy do udziału !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* KONSULTACJA ZMIAN W LSROR

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" kieruje do konsultacji propozycję zmian w LSROR. Zmiany dotyczą przesunięć w budżecie oraz w harmonogramie ogłaszanych konkursów. Zachęcamy wszystkich członków LGR do zapoznania się z proponowanymi zmianami. W dniach od 7 listopada do 21 listopada 2012 r. mogą Państwo za pośrednictwem Biura LGR zgłaszać ewentualne uwagi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

propozycja_zmian_w_lsror.doc Propozycja zmian w LSROR

* 1 PAŹDZIERNIKA 2012 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 1 października 2012 r. na godz. 17.00 , w Grębowie, w Gminnym Centrum Kultury.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie uczestników.

2. Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości sumy do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 1 października 2012 r. o godz. 17.15 w Gminnym Centrum  Kultury w Grębowie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 20 CZERWCA 2012 r. POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy, że 20 czerwca 2012 r. tj. środa,  o godz. 13.00 w Biurze LGR odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia za 2011 rok, a w szczególności ocena pracy Zarządu - w tym corocznego sprawozdania i bilansu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 25 CZERWCA 2012 r. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 25 czerwca 2012 r. na godz. 17.00 w Nowej Dębie, w Samorządowym Ośrodku Kultury ul. Żeromskiego 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
 4. Informacja o działaniach Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu bliansu oraz rachunków zysków i strat Stowarzyszenia.
 8. Przyjęcia uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej w zakresie karty oceny operacji w oparciu o lokalne kryteria wyboru.
 10. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie zebrania.

 

                W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 25 czerwca  2012 r. o godz. 17.15
w Siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* WYJAZD STUDYJNY - WĘGRY

Informujemy, że w dniach 14-17 czerwca 2012 r. organizowany jest wyjazd studyjny na Węgry w  ramach programu współpracy pomiędzy 12 LGR-ami. Celem wyjazdu jest nawiązanie współpracy międzynarodowej/międzyregionalnej, poszerzanie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń, wymiana dobrych praktyk w związku z hodowlą i przetwórstwem ryb, nawiązanie kontaktów pomiędzy społecznościami w celu poznania lokalnych tradycji rybackich, wzajemna promocja obszarów,utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami, w szczególności społecznymi  i  gospodarczymi związanymi z rybołówstwem.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wyjeździe prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura LGR (osobiście, drogą pocztową, e-mail) do dnia 25 kwietnia 2012 r. Wyboru uczestników wyjazdu dokona Zarząd Stowarzyszenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia (39-460 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1, tel. 15 814 21 97, e-mail: ).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SZKOLENIE RYTWIANY

Informujemy, że w dniach 7-8 maja 2012 r. w Rytwianach w ramach programu współpracy Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” organizuje szkolenie „Staw i gospodarstwo rybackie w praktyce: wiedza dla początkujących”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia (39-460 Nowa Dęba, ul. Szypowskiego 1, tel. 15 814 21 97, e-mail: ) do dnia 25 kwietnia 2012 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

program_rytwiany_7.8.05.2012.doc program szkolenia

* KONSULTACJA ZMIAN W LSROR

Informujemy, że w związku z przyjętą przez Zarząd „Procedurą konsultacji zmian wprowadzanych przez Zarząd w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego Puszczy Sandomierskiej” od       7 marca 2012 r. rozpocznie się konsultacja zaproponowanych przez Zarząd zmian w dokumencie LSROR. Zachęcamy wszystkich członków Stowarzyszenia do zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSROR oraz do zgłaszania ewentualnych uwag co do planowanych zmian. Uwagi można zgłaszać do Biura LGR  do 21 marca 2012 r. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi na etapie konsultacji uwagami Zarząd podejmie decyzję o wprowadzeniu zmian.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

propozycje_zmian_5.03.2012.docx Propozycje zmian w LSROR

* 20.02.2012 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 20 lutego 2012 r. na godz. 17.00 w Nowej Dębie, w Samorządowym Ośrodku Kultury ul. Żeromskiego 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
 3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Komitetu LGR.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia LGR Puszcza Sandomierska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia LGR Puszcza Sandomierska.
 8. Wybór członków Komitetu LGR.
 9. Wybór Członków Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały o powierzeniu Zarządowi Stowarzyszenia kompetencji Walnego Zebrania Członków w zakresie wprowadzania zmian w LSROR.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 20 lutego 2012 r. o godz. 17.15 w Siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ODWOŁANIE WZC W DNIU 15.02.2012

W związku z prośbami przedstawicieli sektora rybackiego dotyczącymi zmiany terminu organizacji Walnego Zebrania Członków,  Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję  o odwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w dniu 15 lutego 2012 r. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 15 .02.2012 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 15 lutego 2012 r. na godz. 17.00 w Nowej Dębie, w Samorządowym Ośrodku Kultury ul. Żeromskiego 2.

Porządek posiedzenia:

 1. Powitanie uczestników.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.
 3. Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Komitetu LGR.
 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany w Statucie Stowarzyszenia LGR Puszcza Sandomierska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia LGR Puszcza Sandomierska.
 8. Wybór członków Komitetu LGR.
 9. Wybór Członków Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały o powierzeniu Zarządowi Stowarzyszenia kompetencji Walnego Zebrania Członków w zakresie wprowadzania zmian w LSROR.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 15 lutego 2012 r. o godz. 17.15 w Siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA 2012 ROK

Na podstawie Uchwały nr 30/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Puszczy Sandomierskiej z dnia 22 września 2011 r. składka członkowska na 2012 r. wynosi:

 1. 0,10 zł od mieszkańca gminy - dla jednostek samorządu terytorialnego,
 2. 1,00 zł od 1 ha powierzchni ewidencyjnej - dla podmiotów prowadzących działalność                  w zakresie chowu i hodowli ryb,
 3. 10 zł - pozostali członkowie.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia

                    Nr rachunku: 69 9434 1083 2003 1300 0882 0002

Termin wpłaty upływa z dniem 31 marca 2012 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* ZMIANA W LSROR

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami LSROR uchwalonymi na WZC 21 grudnia 2011 r. dotyczącymi budżetu oraz harmonogramu.

Pliki do pobrania

zmiany_lsror.doc zmiany_lsror.doc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

* AKTUALIZACJA DANYCH ADRESOWYCH

Zwracamy się z prośbą o uaktualnianie danych adresowych lub osobowych członków Stowarzyszenia.   W przypadku zaistnienia zmian prosimy o kontakt z Biurem LGR. Powyższe pozwoli nam na skuteczny przepływ informacji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* 21 GRUDNIA 2011 r. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" w Nowej Dębie zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 21 grudnia 2011 na godzinę 17.00 w Nowej Dębie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

             - zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (w zakresie m.in. budżetu oraz harmonogramu)

      5.   Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia.

      6.   Wolne wnioski.

      7.   Zamknięcie zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 21 grudnia 2011 r. o godz. 17.15 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M. Reja 3.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: