Strona główna Aktualności

Aktualności

Konsultacje zmian w LSR 02/12/2022

 

Poniżej prezentujemy propozycje zmian w "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020":

- przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z celu II.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli sektora rybackiego na lata 2016-2018 na cel II.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych z podstawową działalnością rybacką na lata 2022-2023.

- przesunięcie kwoty 50 000,00 zł z celu IV.1 Wspieranie działań ukierunkowanych na wzrost zaangażowania podmiotów rybackich w szeroko rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy regionu LGR na lata 2016-2018 na cel II.2 Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych z podstawową działalnością rybacką na lata 2022-2023.

- przesunięcie kwoty 50 000,00 zł celu IV.2 Działania ukierunkowane na edukację, podnoszenie kompetencji i aktywizację społeczności lokalnych, szczególnie z uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych w tym zakresie na lata 2019-2021 na cel I.1 Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGRna lata 2022-2023.

Uzasadnienie:

W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem sektora rybackiego na zwiększenie środków na dotacje bezpośrednie dla gospodarstw rybackich zaplanowano przesunięcie środków na te działania i ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków na lata 2022-2023 w ramach:

- Podnoszenie wartości produktów i tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim 50 000,00 zł

- Wspieranie różnicowania działalności w zakresie rybołówstwa, tworzenie miejsc pracy na obszarach akwakultury 100 000,00 zł

 

Poniżej wersja LSR z planowanymi zmianami oraz harmonogram planowanych naborów wniosków:

LSR - propozycja zmian z 02.12.2022

Harmonogram planowanych naborów wniosków -  propozycja zmian 02.12.2022

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 7 grudnia 2022 roku do godziny 15:00.

 

Biuro "Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej"

ul. M. Reja 7

39-460 Nowa Dęba

tel. 15 814 21 97

e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: