Strona główna Aktualności

Aktualności

SPOTKANIA INFORMACYJNE 11/05/2012

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania działań w ramach środków Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej obejmujących teren gmin:  Baranów Sandomierski, Bojanów, Dzikowiec, Grębów i Nowa Dęba.

Spotkania odbędą sie w następujących terminach:

Gmina Dzikowiec :  15 maja 2012 r., godz. 12.00 - Urząd Gminy Dzikowiec

Gmina Bojanów:     18 maja 2012 r., godz 12.00 - Urząd Gminy Bojanów

Gmina Grębów:       21 maja 2012 r., godz. 12.00 - Gminne Centrum Kultury w Grębowie

Gmina Baranów Sandomierski : 23 maja 2012 r., godz. 12.00 - Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Gmina Nowa Dęba - 25 maja 2012 r., godz. 12.00 - Samorzadowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

W ramach spotkania zaprezentowane zostaną m.in. informacje o możliwości ubiegania się o środki w ramach ogłoszonego konkursu dotyczącego „Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie operacji polegających na:

  • adaptacji i wyposażeniu miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet,
  • poprawie funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,
  • rewitalizacji miejscowości w wyniku realizacji operacji polegającej w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne lub ich wyposażeniu,
  • remoncie, odbudowie, przebudowie lub wyposażeniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,
  • organizowaniu kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
  • budowie, remoncie lub przebudowie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją,
  • dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów turystycznych, rekreacyjno –sportowych lub obiektów, w których jako podstawowa jest prowadzona działalność kulturalna,
  • tworzeniu lub rozwijaniu muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu zachowanie lub prezentowanie lokalnego rzemiosła, historii, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi,
  • promocji obszaru objętego LSROR.
  • popularyzacji rybactwa związaną z obszarem objętym LSROR

 

Dodatkowe Informacje dostępne są w biurze LGR Puszczy Sandomierskiej w Nowej Dębie,                 tel. 15 814 21 97, e-mail:  lub w trakcie spotkań informacyjnych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Pliki do pobrania

program_spotkan_informacyjnych.doc program spotkań
wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: