Strona główna Aktualności

Aktualności

Konsultacje zmian w LSR 11/12/2019

Poniżej prezentujemy propozycje zmian w "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020":

Propozycje dotyczące przesunięć środków:

- przesunięcie środków w ramach celu I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” w kwocie 61 795,22 z lat 2016-2018 na ten sam cel w latach 2019-2021;

- przesunięcie środków w kwocie 1 401,78 z celu II.2 „Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych  z podstawową działalnością rybacką” z lat 2016-2018 na cel II.1 „Rozwój działalności gospodarczej, uwzględniający zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego w tym działania na rzecz ochrony klimatu, wykorzystujący zasoby wodne i pozostały   potencjał obszaru LGR” na lata 2019-2021;

- przesunięcie środków w kwocie 144 zł z celu III.1 „Tworzenie sprzyjających warunków dla zachowania jakościowego stanu środowiska naturalnego i bioróżnorodności na obszarze LGR w tym poprzez operację mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu” na cel III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR”;

- przesunięcie środków w kwocie 6 578,00 zł z celu III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” na ten sam cel na lata 2019-2021.

Uzasadnienie:

Pełne wykorzystanie środków LGR wynikających z niewykorzystanych środków  w ramach prowadzonych naborów wniosków oraz aneksów umów o dofinansowanie. Proponowane zmiany dokonywane są w ramach tych samych celów ogólnych, na cele szczegółowe w których planujemy nabory wniosków. Zmiany służą pełnemu wykorzystaniu środków w ramach wdrażania LSR.

Zmiana wskaźników rezultatu:

- zwiększenie wskaźnika rezultatu dla celu I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” ” tj. „Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowych” z ilości 9 miejsc pracy do ilości 10 miejsc pracy.

Uzasadnienie:

Zwiększenie zakładanych wskaźników rezultatu w ramach celu I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” o 1 miejsce pracy. W przypadku tego działania w dotychczas realizowanych naborach wniosków wnioskodawcy zadeklarowali utworzenie 9 miejsc pracy sezonowej co oznacza osiągnięcie zakładanego wskaźnika. Zwiększenie wskaźnika umożliwi nam ogłoszenie dodatkowego naboru ujętego w harmonogramie naboru wniosków na kwotę 161 795,22 zł. Zainteresowanie działaniami w ramach celu I.1 jest wysokie i podmioty rybackie deklarują dalsze zapotrzebowanie na środki pozwalające na inwestycje w gospodarstwach rybackich.

Poniżej prezentujemy wersję LSR z planowanymi zmianami:

LSR propozycje zmian z 11.12.2019.pdf

Prosimy o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 16 grudnia 2019 roku do godziny 08:00.

 

Biuro "Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej"

ul. Słowackiego 1a

39-460 Nowa Dęba

tel. 15 814 21 97

e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: