Strona główna Aktualności

Aktualności

Propozycje zmian w LSR 22/11/2018

Poniżej prezentujemy propozycje zmian w "Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020"

Proponowane zmiany uwzgledniają wyniki naborów oraz wykorzystanie środków w dotychczas realizowanych działaniach.

Poniżej prezentujemy wersję LSR z wprowadzonymi zmianami.

 

Propozycja zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju :

1. przesunięcie kwoty 200 000 zł z celu I.2 na cel I.1 w ramach okresu 2016-2018. Pozwoli to na zwiększenie poziomu zaplanowanych środków w ramach celu I.1 z kwoty 1 236 010,22 na kwotę 1 436 010,22 zł. Zaplanowane wydatki w ramach celu I.2 zostanę zredukowane do 0 zł.

2. zmniejszenie wskaźnika liczba miejsc pracy w celu I.2 z "1" na "0”

3. zwiększenie wskaźnika w ramach celu I.1 z "4" na "6" w okresie 2016-2018

4. zwiększenie wskaźnika w ramach celu I.1 z „7” na „9” w okresie 2019-2021 oraz w całym okresie realizacji LSR.

5. utrzymanie wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach celu I.2 w latach 2019-2021 na poziomie 2 przy mniejszej kwocie dostępnych środków.

6. zmniejszenie kwoty kosztów w ramach celu IV.3 z 400 000 zł do poziomu 259 832,00 przy zachowaniu zaplanowanych wskaźników i przesunięcie kwoty 140 168 na realizację celu IV.4 w latach 2019-2021. Poziom zaplanowanych środków w ramach Celu IV.4 w latach 2019-2021 ulegnie zwiększeniu z kwoty 240 000 zł na kwotę 380 168 zł

7. zmniejszenie kwoty kosztów w ramach celu IV.4 w latach 2016-2018 z kwoty 430 000 zł na kwotę 393 866 i przesunięcie kwoty 36 134 zł na realizację tego samego celu w latach 2022-2023. Poziom zaplanowanych środków w ramach Celu IV.4 w latach 2022-2023 ulegnie zwiększeniu z kwoty 130 000 zł na kwotę 166 134 zł

Uzasadnienie proponowanych zmian:

Zmiany w pozycjach 1-5 związane są z brakiem zainteresowania ogłaszanymi naborami w ramach celi I.2 (tzw. „młodzi rybacy”) w związku z powyższym proponujemy przeniesienie niewykorzystanej kwoty do celi I.1 (tzw. „inwestycje w łańcuch dostaw produkcji rybackiej”) gdzie deklarowane jest duże zainteresowanie ze strony podmiotów rybackich. Związane jest z tym zwiększenie wskaźników w ramach celu I.1. Proponujemy utrzymanie zaplanowanych wskaźników w ramach celu I.2 przy mniejszej kwocie dofinansowania.

Zmiana w pozycji 6 związana jest z mniejszymi niż zaplanowane kosztami przygotowanych programów współpracy, które pozwalają nam na osiągnięcie zakładanych wskaźników. W związku z powyższym proponujemy przesunięcie kwoty 140 168 na cel IV.4 (tzw. „Koszty funkcjonowania LGR i aktywizacji”) na lata 2019-2021 gdzie zaplanowana kwota środków jest niewystarczająca.

Zmiana w pozycji 7 związana jest z niższymi kosztami funkcjonowania Biura LGR o kwotę 36 134 w latach 2016-2018 w związku z powyższym proponujemy przesunięcie tych środków na realizację tych samych działań w latach 2022-2023.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektrocznicej do dnia 26 listopada 2018 do godziny 09.00

Biuro "Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej"

ul. Słowackiego 1a

39-460 Nowa Dęba

tel. 15 814 21 97

e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. Słowackiego 1a
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

     

Gmina Bojanów

 

Gmina Dzikowiec

 
 

Gmina Gorzyce

www.gorzyce.itl.pl

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl
 

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

 

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

 

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

 

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

 

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

     

 

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: