Strona główna Aktualności

Aktualności

Nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. administracji i promocji 14/11/2018

 

 

Zarząd Stowarzyszenia

„Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. administracji i promocji.

(umowa na zastępstwo)

 

 

1. Wymaganie niezbędne wobec osób zatrudnionych na w/w stanowisku:

a) Wykształcenie wyższe;

b) Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach PO RYBY 2007-2013;

c) Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym szczególnie aplikacji biurowych;

 

2. Wymagania pożądane wobec osób zatrudnionych na w/w stanowisku:

a) Znajomość języka urzędowego UE;

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,

b) Realizacja projektów LGR , w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym;

c) Monitorowanie problematyki związanej z prowadzeniem działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGR, realizacją LSR i projektów unijnych oraz działalnością LGR;

d) Przygotowanie udziału LGR w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGR;

e) Współpraca z mediami - w tym odpowiadania na interwencje,

f) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją stron internetowych LGR;

g) Obsługa techniczna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGR;

h) Przygotowanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, zlecanie zamówień i udział w dokonywaniu wyboru dostawców i wykonawców;

i) Doradztwo w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie wdrażania PO RYBY 2014-2020;

j) Organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGR;

 

4. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

a) Przygotowywanie i realizowanie działań służących aktywizacji społeczności lokalnej.

b) Przygotowywanie i realizowanie zadań związanych z promocją działalności stowarzyszenia.

c) Współpracowanie z organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami działalności stowarzyszenia.

d) Prowadzenie dokumentacji informacyjnej i szkoleniowej.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (curriculum vitae);

b) List motywacyjny;

c) Dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom, zaświadczenia o odbytych kursach);

d) Kwestionariusz osobowy;

e) Podpisaną „Klauzulę informacyjną” wg załączonego wzoru;

f) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

g) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” lub pocztą na adres:

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

ul. Słowackiego 1a

39-460 Nowa Dęba

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. administracji i promocji”

 

Zgłoszenia należy zgłaszać do dnia: 28 listopada 2018 do godziny 15.00. O przyjęciu zgłoszeń decydować będzie data fizycznego wpłynięcia dokumentów do biura LGR.

 

Informacje o wynikach naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń LGR.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”). (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016)".

 

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. Słowackiego 1a
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

     

Gmina Bojanów

 

Gmina Dzikowiec

 
 

Gmina Gorzyce

www.gorzyce.itl.pl

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl
 

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

 

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

 

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

 

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

 

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

     

 

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: