Strona główna Aktualności

Aktualności

Konsultacje zmian w LSR 28/08/2018

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczace wdrażania LSR z propozycjami zmian. Proponowane zmiany dotyczą:

  1. Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

- Rozdział V Zmiana zapisów w tabeli „3. Wskaźniki celów głównych i szczegółowych oraz planowane produkty”

W wierszu P.II.3 zmiana zapisów w polu „Sposób realizacji” z „Konkurs” na zapis „Konkurs lub operacja własna”

W wierszu P.IV.1 zmiana zapisów w polu „Sposób realizacji” z „Konkurs” na zapis „Konkurs lub operacja własna”

 

- Rozdział VI strona str. 48

Dopisanie „Procedury oceny i wyboru operacji własnych” jako jednego z dokumentów zawierającego rozwiązania formalno-instytucjonalne. (I akapit)

Dopisanie w akapicie trzecim zdania:

„W przypadku braku możliwości wyłonienia wykonawców w trybie konkursowym dopuszczalna jest realizacja operacji własnych LGR z zastosowaniem „Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGR” i zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

 

- Rozdział VII Plan działań

Zmiana wartości w tabeli na stronie 50 wiersz I.1 w pozycji „Łączna kwota wsparcia” z kwoty 1 250 000 zł na kwotę 1 336 010,22 zł

Zmiana wartości sumy środków dla celu pierwszego w pozycji „Łączna kwota wsparcia” z kwoty 1 650 000,00 zł na kwotę 1 736 010,22 zł

Zmiana wartości w tabeli na stronie 51 wiersz II.2 w pozycji „Łączna kwota wsparcia” z kwoty 1 400 000 zł na kwotę 1313989,78zł

Zmiana wartości sumy środków dla celu drugiego  w pozycji „Łączna kwota wsparcia” z kwoty
2 100 000,00 zł na kwotę 1 663 989,78 zł

 

- Rozdział VIII. Budżet LGR

  • W tabeli 1.

Zmiana kwoty środków dla celu ogólnego I.:

W latach 2016-2018 z kwoty 1 350 000,00 zł na kwotę 1436 010,22 zł

Kwoty wsparcia ogółem na cel I z kwoty 1 650 000,00 zł na kwotę 1 736 010,22 zł

Zmiana kwoty środków dla celu ogólnego II.

W latach 2016-2018 z kwoty 1 450 000,00zł na kwotę 1 363 989,78 zł

Kwoty wsparcia ogółem na cel I z kwoty 1 750 000,00 zł na kwotę 1 663 989,78

  • W tabeli 3:

Dostosowanie kwot wsparcia dla poszczególnych celów do wprowadzonych powyżej zmian.

-  W tabeli szczegółowy plan działań:

Dostosowanie kwot do wprowadzonych zmian oraz modyfikacja w ramach celu II.3 i IV.1 Pola „Program/Poddziałanie /zakres Programu” z „Konkurs” na „Konkurs lub operacja własna”

Uzasadnienie:

W związku z brakiem zgłoszeń w trybie konkursowym LGR Puszczy Sandomierskiej wnioskuje
o wprowadzenie możliwości realizacji operacji własnych, co umożliwi osiągnięcie zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Dotychczas zapisy LSR nie umożliwiają realizację tego typu operacji.

W ramach realizowanych naborów w działaniach dotyczących Celu II.2 „Dywersyfikacja źródeł dochodów sektora rybackiego w obszarach nie związanych z podstawową działalnością rybacką” pozostała do wykorzystania kwota 86 010,22 zł. Dotychczas wybrano do dofinansowania 9 wniosków, w których wnioskodawcy deklarują utworzenie 12 miejsc pracy, co pozwala na osiągnięcie zakładanych dla celu wskaźników. W związku z powyższym wnioskujemy o przesunięcie środków na realizację celu I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR”. Zakładane w LSR wskaźniki przewidują osiągnięcie wskaźnika „Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w tym również miejsc pracy sezonowych” na poziomie 7 miejsc pracy. Dotychczas w przekazanych do SW wnioskach o dofinansowanie założono utworzenie przez beneficjentów 6 miejsc pracy. Przesunięcie kwoty pozwoli na ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków w ramach realizacji Celu I.1 co pozwoli na osiągniecie zakładanych w LSR wskaźników.

 

2)     Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

- dostosowanie harmonogramu naborów wniosków do dostępnych środków w celu ogłoszenia dodatkowych naborów wniosków w II półroczu 2018 roku

3)     Procedury oceny i wyboru operacji własnych

- przedstawiamy do konsultacji propozycję nowej procedury regulującej wdrażania operacji własnych przez LGR.

 

Prosimy o zgłaszanie uwag do proponowanych zmian osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektrocznicej do dnia 31 sierpnia 2018 do godziny 12.00

Biuro "Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej"

ul. Słowackiego 1a

39-460 Nowa Dęba

tel. 15 814 21 97

e-mail: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: