Strona główna Aktualności

Aktualności

Walne Zebranie Członków LGR – 13 czerwca 2017 r. 06/06/2017

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień

13 czerwca 2017 r. na godz. 13.00 w Motyczu Poduchownym, w Domu Ludowym Motycze Poduchowne 88, z następującym porządkiem:

1.       Powitanie uczestników.

2.       Wybór przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.

3.       Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

4.       Konsultacje propozycji zmian w dokumentach Stowarzyszenia: Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR, Karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej.

6.       Wolne wnioski.

7.       Zamknięcie Zebrania.

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 13 czerwca 2016 r. o godz. 13.15 w Motyczu Poduchownym, w Domu Ludowym, Motycze Poduchowne 88.

Podczas Walnego Zebrania Członków będzie możliwość uzupełnienia zaległych składek członkowskich. 

Zapraszamy do udziału.

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: