Strona główna Aktualności

Aktualności

Walne Zebranie Członków LGR – 27 kwietnia 2017 r. 20/04/2017

Na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” Zarząd Stowarzyszenia zwołał Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień

 27 kwietnia 2017 r. na godz. 17.30 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Kręgle w Kępiu Zaleszańskim (gm. Zaleszany) z następującym porządkiem:

1.       Otwarcie obrad. Powitanie uczestników.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.

4.       Informacja o bieżącej działalności Stowarzyszenia.

5.       Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” za rok 2016.

6.       Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz wniosku dotyczącego udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi.

7.       Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu bilansu oraz rachunku zysków i strat Stowarzyszenia za rok 2016.

8.       Podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

9.       Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Rady Stowarzyszenia:

                         - przedstawienie informacji o rezygnacji członków Rady Stowarzyszenia,

                         - podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej,

                         - zgłoszenie kandydatów,

                         - przeprowadzenie głosowania,

                         - podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Stowarzyszenia.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Lokalnych kryteriach wyboru operacji”.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 74/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Operacyjnym ”Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”

13.   Dyskusja i wolne wnioski.

14.   Zamknięcie zebrania.

 

W przypadku nieobecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków odbędzie się w tym samym dniu, po upływie 15 minut tj. 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.45 w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Kręgle w Kępiu Zaleszańskim.

Zapraszamy do udziału.

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: