Strona główna Aktualności

Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW 20 LUTY - 18 KWIECIEŃ 2012 29/12/2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

informuje


o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”  w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych     w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

 

I. Termin składania wniosków:

  • od dnia 20 lutego 2012 roku do dnia 18 kwietnia 2012 roku. O przyjęciu wniosku decyduje  data wpłynięcia do biura LGR.

 

II. Miejsce składania wniosków:

  • wniosek (dwa egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej) należy składać bezpośrednio   w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Szypowskiego 1,  39-460 Nowa Dęba (budynek Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o.), od poniedziałku do piątku   w godz. 7.00-15.00

 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:


Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia, kryteria wyboru operacji  określone przez LGR  w LSROR oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku, można pobrać:

  • osobiście w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”, ul. Szypowskiego 1,  39-460 Nowa Dęba
  • na stronie internetowej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”:   www.lgr-puszczysandomierskiej.pl
  • na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby

 

IV. Limit dostępnych środków na konkurs w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w § 1 pkt 1:

  • lit. b Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną  z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia  dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

- sektor gospodarczy i społeczny: 873 900,00 zł

  • lit. c  Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa

- sektor gospodarczy i społeczny:  873 900,00 zŁ

 

V. Dodatkowe informacje


Więcej informacji o sposobie ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia –   ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 814 21 97,  email: biuro@lgr-puszczysandomierskiej.pl

wstecz

Kontakt:

Biuro Stowarzyszenia
ul. M. Reja 7
39-460 Nowa Dęba
tel :  15 814 21 97

NIP: 8672207668 REGON:180530965

Zapraszamy:

Pn. - Pt.  7 ºº- 15 ºº *

* Po telefonicznym uzgodnieniu możliwość konsultacji w wygodnym dla Państwa terminie !!

Nr rachunku: 96 9434 1083 2003 1300 0882 0001

Napisz do nas

OBSZARY DZIAŁANIA

Gmina Baranów Sandomierski

baranowsandomierski.pl

Gmina Bojanów

bojanow.pl

Gmina Dzikowiec

http://gminadzikowiec.pl/

Gmina Gorzyce

http://www.gminagorzyce.pl/

Gmina Grębów

grebow.com.pl 

Gmina Janów Lubelski

www.janowlubelski.pl

Gmina Kolbuszowa

www.kolbuszowa.pl

Gmina Modliborzyce

www.modliborzyce.pl

Gmina Nowa Dęba

nowadeba.pl

Gmina Potok Wielki

www.potokwielki.pl

Gmina Radomyśl nad Sanem

www.radomysl.pl

Gmina Zaklików

www.zaklikow.pl

Gmina Zaleszany

www.zaleszany.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020

   

Realizacja:Ideo CMS Edito Powered by: